O badaniach

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badanie dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce, aktualne badania obejmują projekty z lat 2015-2017. Do wsparcia tych badań zapraszamy instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje branżowe, firmy i organizacje IT, które realizują projekty Informacyjne jako wykonawcy, zamawiają projekty informacyjne jako beneficjenci lub są ich interesariuszami.

Cel badania: doskonalenie zarządzania projektami na podstawie doświadczeń z prowadzenia polskich projektów informacyjnych kończących się sukcesem, zbadanie czynników wpływających na usprawnienie elementów zarządczych, korzyści biznesowych i efektów technologicznych o szczególnym znaczeniu dla sukcesu projektu. Badanie koncentruje się także na tych czynnikach, które są przyczyną niepowodzeń projektów. Wyniki badania są próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jak holistycznie zarządzać ryzykiem projektu, aby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse powodzenia, poprzez utworzenie bazy wiedzy dobrych praktyk zarządzania projektami informacyjnymi w Polsce.

Ankieta jest anonimowa. Ogólne wyniki ankiety będą dostępne w internetowym systemie badawczym pod adresem http://pmresearch.pl/wyniki/ dla respondentów, którzy przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji oraz pozostawią do siebie kontakt (na końcu ankiety opcjonalnie) udostępnimy pełny raport.

W zakładce „Ankiety” umieściliśmy ankietę w wersji elektronicznej. Do czasu zgromadzenia i opracowania wyników prowadzonego badania ankietowego zachęcamy do zapoznania się z wynikami poprzedniego badania.

Wierzymy, że nowa edycja badań dostarczy informacji o szerszym  spektrum projektów i rezultaty będą interesujące dla szerokiej rzeszy specjalistów, którym problematyka poprawy jakości i efektywności zarządzania projektami informacyjnymi jest bardzo bliska.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: