O badaniach

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badanie dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce, aktualne badania obejmują projekty z lat 2015-2017. Do wsparcia tych badań zapraszamy instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje branżowe, firmy i organizacje IT, które realizują projekty Informacyjne jako wykonawcy, zamawiają projekty informacyjne jako beneficjenci lub są ich interesariuszami.

Cel badania: doskonalenie zarządzania projektami na podstawie doświadczeń z prowadzenia polskich projektów informacyjnych kończących się sukcesem, zbadanie czynników wpływających na usprawnienie elementów zarządczych, korzyści biznesowych i efektów technologicznych o szczególnym znaczeniu dla sukcesu projektu. Badanie koncentruje się także na tych czynnikach, które są przyczyną niepowodzeń projektów. Wyniki badania są próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jak holistycznie zarządzać ryzykiem projektu, aby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse powodzenia, poprzez utworzenie bazy wiedzy dobrych praktyk zarządzania projektami informacyjnymi w Polsce.

Ankieta jest anonimowa. Ogólne wyniki ankiety będą dostępne w internetowym systemie badawczym pod adresem http://pmresearch.pl/wyniki/ dla respondentów, którzy przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji oraz pozostawią do siebie kontakt (na końcu ankiety opcjonalnie) udostępnimy pełny raport.

 

Organizacja i finansowania badań: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego                      pti-logo

 

Patronat:

Wydział Informatyki i Zarządzania  Politechniki Wrocławskiej                                                                                logo_w08

International Project Management Association – IPMA Polska                                                                       Strona główna

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia                                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania logo CSIOZ

Projekt Badawczy 2015-2017 – kierownik projektu: dr inż. Kazimierz Frączkowski P2P

Zespół badawczy:

dr hab.inż. prof.nadzw. PWr. Barbara Gładysz

dr inż. Ewa Prałat

mgr Hanna Mazur

mgr inż. Joanna Jastrzębska

mgr inż. Paweł Rola

mgr inż. Andrzej Misiaszek

mgr Agnieszka Skomra

Konsultanci: prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr.

W zakładce „Ankiety” na stronie pmresearch.pl umieściliśmy ankietę w wersji elektronicznej, a do czasu zgromadzenia i opracowania nowych badań zachęcamy do zapoznania się z badaniami poprzednim.

Wierzymy, że nowa edycja badań dostarczy informacji o szerszym  spektrum projektów i rezultaty będą interesujące dla szerokiej rzeszy specjalistów, którym problematyka poprawy jakości i efektywności zarządzania projektami informacyjnymi jest bardzo bliska.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: