O badaniach

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badanie dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce, aktualne badania dotyczyć będą projektów z lat 2015-2017. Do wsparcia tych badań zapraszamy instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje branżowe, firmy i organizacje IT, które realizują projekty Informacyjne jako wykonawcy, zamawiają projekty informacyjne jako beneficjenci lub są ich interesariuszami.

Cel badania: doskonalenie zarządzania projektami na podstawie doświadczeń z prowadzenia polskich projektów informacyjnych kończących się sukcesem, zbadanie czynników wpływających na usprawnienie elementów zarządczych, korzyści biznesowych i efektów technologicznych o szczególnym znaczeniu dla sukcesu projektu. Badanie koncentruje się także na tych czynnikach, które są przyczyną niepowodzeń projektów. Wyniki badania są próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jak holistycznie zarządzać ryzykiem projektu, aby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse powodzenia, poprzez utworzenie bazy wiedzy dobrych praktyk zarządzania projektami informacyjnymi w Polsce.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki ankiety będą dostępne w internetowym systemie badawczym pod adresem http://pmresearch.pl/ankieta/ dla osób, które przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji. Przywidziane są również nagrody, które zostaną rozlosowane wśród uczestników badań ankietowych.

 

Organizacja i finansowania badań: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego                      pti-logo

Patronat: Wydział Informatyki i Zarządzania  Politechniki Wrocławskiej                                                              logo_w08

International Project Management Association – IPMA Polska                                                                       Strona główna

Projekt Badawczy 2015-2017 – kierownik projektu: dr inż. Kazimierz Frączkowski P2P

Zespół badawczy:

dr hab.inż. prof.nadzw. PWr. Barbara Gładysz

dr inż. Ewa Prałat

mgr Hanna Mazur

mgr inż. Joanna Jastrzębska

mgr inż. Paweł Rola

mgr inż. Andrzej Misiaszek

mgr Agnieszka Skomra

Rafał Słuja

Konsultanci: prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr.

W zakładce „Ankiety” na stronie pmresearch.pl umieściliśmy ankietę w wersji elektronicznej, a do czasu zgromadzenia i opracowania nowych badań zachęcamy do zapoznania się z badaniami poprzednim dostępnymi na naszej stronie.

Wierzymy, że nowa edycja badań dostarczy informacji o szerszym  spektrum projektów i rezultaty będą interesująca dla szerokiej rzeczy specjalistów, którym problematyka poprawy jakości i efektywności zarządzania projektami informacyjnymi jest bardzo bliska.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: