Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski obejmuje patronatem badanie PMresearch.pl.

Jednym z najważniejszych celów jakie postawiliśmy sobie podczas planowania badania było uzyskanie dla niego aprobaty środowiska informatycznego w Polsce. Jest to konieczne, aby prowadzone przez nas badanie umożliwiło wyciągnięcie miarodajnych wniosków.
Dlatego niezmiernie miło nam poinformować o naszym pierwszym sukcesie jakim było uzyskanie z dniem dniem 26.04.2010 patronatu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizacji wspierającej polską informatykę od blisko 30 lat. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie obopólne korzyści.

Rusza badanie kluczowych czynników sukcesu polskich projektów informatycznych – PMresearch.pl.

Ile polskich projektów IT kończy się sukcesem? Jakie elementy mają największy wpływ na sukces projektu na specyficznym, polskim rynku IT? Na te pytania ma odpowiedzieć badanie PMresearch.pl.

Wyniki badań tego typu prowadzonych na świecie świadczą o dużym znaczeniu lokalnych uwarunkowań. Co ciekawe – w Polsce badania tego typu nie były jeszcze prowadzone na tak szeroką skalę. Przeczytaj więcej o badaniu.