Organizatorzy

Organizatorzy badania

Badanie Polskich Projektów Informatycznych 2010 organizowane jest przez:

 

Za przeprowadzenie badania odpowiedzialni są:

 

Instytucje organizujące badanie

Politechnika Wrocławska – Instytut Informatyki

Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej jest głównym organizatorem badania. Uczelnia jako wiodący ośrodek akademicki i naukowy posiada zaplecze merytoryczne pozwalające na sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia zgodnie z europejskimi standardami w zakresie badań naukowych. Politechnika Wrocławska ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesowym przy wdrażaniu wyników badań naukowych do przemysłu.

Stowarzyszenie Project Management Polska

SPMP jako wiodąca organizacja IPMA angażująca się w przedsięwzięcia mające na celu rozwój branży PM obejmuje patronat nad badaniem PMresearch.pl oraz bierze aktywny udział w jego organizacji.

Project Management Institute Wroclaw Branch

PMI aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia odpowiadające na potrzebę profesjonalnego prowadzenia projektów informatycznych czego wyrazem jest objęcie patronatem badania PMresearch.pl oraz czynny udział w jego organizacji.

pti-logo

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Dolnośląski

Dolnośląski oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspierając działalność badawczą w dziedzinie informatyki objął swoim patronatem inicjatywę PMresearch.pl.

 

Osoby odpowiedzialne za badanie

dr inż. Kazimierz Frączkowski – opiekun merytoryczny

Absolwent WAT, Wydziału Cybernetyki w Warszawie, dr inż. stypendysta UMIST Uniwersytetu w Manchesterze, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej i kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami”. Project Manager w największych firmach IT: Prokom SA, Asseco Poland SA. Ekspert Dolnośląskiej Sieci e-Zdrowie, Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia MZ.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i zarządzania projektów informatycznych głównie w sektorze ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania ryzykiem projektów oraz efektywnościi tworzenia i wdrożenia technologii informatycznych i zastosowań telemedycyny w obszarze e-Zdrowia. Jest autorem ponad 100 publikacji oraz wydawnictw zwartych w zakresie technologii informatycznych, zarządzania projektami, biocybernetyki, informatyki medycznej. Wieloletni członek zespołów eksperckich MZ oraz PKN – zespołu technicznego 302 ds. Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia. Autor projektów komputeryzacji wielu obiektów służby zdrowia w Polsce.

Był kierownikiem i członkiem zespołów projektowo-programowych, m.in. projektu Banku Światowego dot. komputeryzacji ok. 400 szpitali w Polsce oraz kierownikiem projektu „Ogólnopolski System Rejestrów ZOZ” zrealizowanego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia MZ. Hobby to żeglarstwo i kultura Indii.

Kontakt: kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl

 

Albert Dabiński – organizator badania

Albert Dabiński – student 5 roku Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalności Inżynieria oprogramowania. Dyplomant z dziedziny zarządzania projektami. Członek Koła Naukowego Zarządzania Projektami Progressive.

Pasjonat zarządzania projektami i zastosowań informatyki w biznesie. Jako freelancer zrealizował wiele projektów informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji. Pracował jako programista dla CCiG i Volvo IT Poland oraz analityk biznesowy w MeryData. Obecnie jako tłumacz zajmuje się lokalizacją Visual Studio 2010 we wspólnym projekcie Politechniki Wrocławskiej i Microsoft.

Kontakt: albert.dabinski@pmresearch.pl

 

Marcin Grzesiek – organizator badania

Marcin Grzesiek – student 5 roku Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalności Inżynieria oprogramowania. Dyplomant z dziedziny zarządzania projektami. Członek Koła Naukowego Zarządzania Projektami Progressive.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako programista PHP i Ruby on Rails oraz analityk biznesowy. Kierownik projektu w prowadzonej przez siebie firmie.

Kontakt: marcin.grzesiek@pmresearch.pl