Wyniki

Raport zawiera rezultaty analizy 80 starannie wyselekcjonowanych projektów IT.
Wyniki prezentuje w zwięzły, syntetyczny sposób.

Pobierz raport