Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski obejmuje patronatem badanie PMresearch.pl.

Jednym z najważniejszych celów jakie postawiliśmy sobie podczas planowania badania było uzyskanie dla niego aprobaty środowiska informatycznego w Polsce. Jest to konieczne, aby prowadzone przez nas badanie umożliwiło wyciągnięcie miarodajnych wniosków.
Dlatego niezmiernie miło nam poinformować o naszym pierwszym sukcesie jakim było uzyskanie z dniem dniem 26.04.2010 patronatu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizacji wspierającej polską informatykę od blisko 30 lat. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie obopólne korzyści.