Opracowanie wyników badań wykonanych w latach 2016-2021, zakończone.

W najbliższym czasie zostanie udostepniona przez stronę: pmresearch.pl elektroniczna wersja książki:

Kazimierz Frączkowski

KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU I PORAŻKI PROJEKTÓW IT W POLSCE

Raprt z badań 2016-2021

Wrocław, PTI, 2022,

raport_2022_okladka

Zapraszam również potencjalnych badaczy w/w tematyki do współpracy w zakresie dalszych badań i analiz opartych na danych źródłowych, które też planuję udostępnić zainteresowanym na zasadach do uzgodnienia z uzględnieniem praw autorskich.

kontakt: kazimierz.fraczkowski@gmail.com